פיצוי כספי מתאונות עבודה – איך זה עובד

אם מעדתם במשרד וסבלתם משבר, יתכן שפגיעתכם תוכר בתור תאונות עבודה. אם אתם מתקיני מזגנים ונפצעתם במהלך התקנה, זוהי פגיעה שנחשבת לתאונת עבודה. לעיתים תאונת דרכים תיחשב גם היא לתאונה בעבודה. במקרים הללו וכן באין ספור מצבים אחרים, אתם יכולים להיות זכאים לקבלת פיצוי כספי מתאונות עבודה. נסביר איך זה עובד.

דיווח על הפגיעה ונסיבותיה 

לפני קבלת פיצוי כספי מתאונות עבודה תצטרכו קודם כל להעביר דיווח על הפגיעה ועל נסיבותיה ובמילים אחרות – תביעת תאונות עבודה. בביטוח לאומי נדרשים טפסי הגשת תביעה וכן הצהרות שבהן ממלאים את תאריך הפגיעה, אירוע הפגיעה. שכיר יצטרך להגיש אישור על הפגיעה מהמעסיק. עצמאי יוכל להגיש תצהיר ותביעה, כאשר עדיף ככל האפשר לצרף עדויות של עדים, להוסיף מסמך כגון חשבונית מס או הזמנת עבודה, הרלוונטיים לתאריך האירוע. 

מסמכים רפואיים וועדות רפואיות 

קבלת פיצוי על בסיס תאונות עבודה מסתמכת לא רק על הצהרה אישית. יש להמציא את כל המסמכים הרפואיים שקשורים בתאונה ובטיפולים שלאחר מכן. לדוגמא, אישור מרופא קופת חולים, מסמכים של קליטה בחדר מיון, דוחות רפואיים של רופאים מומחים, טיפולי שיקום וכדומה. דמי פגיעה מהווים פיצוי מרכזי עבור השבתה מעבודה לאחר תאונה, עם כיסוי לתקופה של עד 13 שבועות. במידה ונוצרת נכות שמשפיעה לפרק זמן ארוך יותר, ניתן להגיש תביעת נכות מעבודה. הפיצוי ישולם למי שאושרה התביעה, לפרק זמן מסוים (נכות זמנית) או קבוע (נכות קבועה בשל אי כושר עבודה). וועדה רפואית היא זאת שמאשרת את הנכות, לפני קבלת פיצוי כספי. מי שאושר כנפגע עבודה, זכאי לתשלום בגין הוצאות רפואיות. תביעה שמוגשת מול חברת ביטוח פרטית או חברת ביטוח של המעסיק מוגשת בנפרד והפיצוי תלוי פוליסה.