בתוך כמה זמן מהתקרית אפשר להגיש תביעת רשלנות רפואית?

תביעת רשלנות רפואית

תביעת רשלנות רפואית כאשר מטופל, מוגשת או מישהו מבני המשפחה ניזוק בשל רשלנות במהלך טיפול רפואי כזה או אחר. לעיתים הביעה תוגש בשל מתן מידע בלתי מספיק או בשל הימנעות מטיפול שסביר היה לצפות כי יינתן בנסיבות שאירעו. אולם בדרך כלל את התביעה לא מגישים מיד לאחר האירוע. לרוב לוקח זמן על שמחלחלת ההבנה כי אירעה רשלנות. עולה השאלה, בתוך כמה זמן מרגע שאירעה התקרית אפשר להגיש תביעת רשלנות רפואית ולחוק יש על כך תשובה.

ממתי מתחילים לקבוע את תקופת ההתיישנות ברשלנות רפואית

עורך דין מסביר כי החוק מגדיר תקופת התיישנות, שתקפה במקרים של רשלנות. כל עוד תקופת ההתיישנות עדיין לא חלפה, ניתן להגיש את התביעה בהתייעצות עם עורך דין אלי מאור. כלל המפתח המרכזי הרלוונטי הוא שאפשר לתבוע כל עוד לא חלפו 7 שנים. זו היא תקופת ההתיישנות המקובלת. אולם, בניגוד להגשת תביעה בנושאים אחרים, פה עשויה להיות רלוונטית תקופה ארוכה יותר. כלומר גם אם לא חלפו עדיין 10 שנים מרגע התקרית ניתן לתבוע אם יתקיים תנאי חשוב. תנאי זה הוא הידיעה שבכלל נגרם נזק. לפעמים, תוצאות לא טובות בשל רשלנות רפואית מתגלות כמה שנים לאחר התקרית. לכן, תביעת רשלנות רפואית אפשר להגיש מאוחר מהרגיל, במקרים המתאימים.

התיישנות כשהניזוק הינו קטין

כאשר התקרית גרמה לנזק בקרב קטין או קטינה, כלומר שגילם מתחת לגיל 18, את 7 שנים לא מתחילים לחשב מקרות האירוע הרפואי הרשלני. במקרים הללו, החוק מתייחס למועד הפיכת הקטין לבוגר כמועד שבו נכנסת ההתיישנות לתוקף. כלומר, אפשר להגיש תביעת רשלנות רפואית עד גיל 25, גם אם התקרית אירעה זמן רב קודם לכן.